Hloučela

L.PV.03
Localisation: 49.493657N 16.928748E
Area: 259.489 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
Reason protection: O , B
Altitude: 201 - 604 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.395 ha 0.15 3.17
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 3.876 ha 1.49 2.54
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.067 ha 0.03 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.526 ha 0.2 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 14.838 ha 5.72 2.48
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 2.534 ha 0.98 2.39
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.216 ha 0.47 2.42
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.028 ha 0.01 2.49
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.468 ha 0.18 1.09
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.160 ha 0.06 4
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.124 ha 0.05 1
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 27.238 ha 10.5 2.09
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.317 ha 0.12 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4.280 ha 1.65 2.63
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 7.201 ha 2.78 3.61
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Pinus nigra borovice černá -- -- -- BL2 2018
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2020
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2018
Cévnaté rostliny Galeopsis ladanum konopice širolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Urtica urens kopřiva žahavka -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2020
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 84 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.