Kopaniny

L.PV.04
Localisation: 49.358065N 17.049958E
Area: 17.739 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 280 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 1.051 ha 5.92 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.624 ha 3.52 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 5.437 ha 30.65 3.05
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.010 ha 0.06 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pyrus pyraster hrušeň polnička -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Aster amellus hvězdnice chlumní Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Polyommatus bellargus modrásek jetelový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Motýli Polyommatus coridon modrásek vikvicový -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2017
Cévnaté rostliny Aquilegia vulgaris orlíček obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Euphorbia angulata pryšec hranatý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Cévnaté rostliny Euphorbia epithymoides pryšec mnohobarvý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Botrychium lunaria vratička měsíční Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.