Červená louka

L.RA.02
Localisation: 50.130897N 13.726075E
Area: 42.545 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NR
Reason protection: B
Altitude: 326 - 353 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 5.886 ha 13.83 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.054 ha 2.48 3.06
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.835 ha 1.96 1.55
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.953 ha 4.59 3
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.213 ha 0.5 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13.352 ha 31.38 2.53
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.484 ha 3.49 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Euxoa tritici -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2008
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Motýli Leptidea sinapis bělásek hrachorový -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2008
Měkkýši Oxyloma elegans jantarka úhledná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2008
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Bolboschoenus maritimus kamyšník přímořský -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Iris sibirica kosatec sibiřský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.