Hřešický potok

L.RA.08
Localisation: 50.232849N 13.855824E
Area: 37.475 ha
Category: Wetlands of local importance
Reason protection: Am
Altitude: 300 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.385 ha 1.03 3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.031 ha 0.08 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.638 ha 4.37 3.17
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.481 ha 1.28 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.150 ha 13.74 2.72
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.994 ha 10.66 3.68
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.123 ha 5.66 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Carex pseudocyperus ostřice nedošáchor -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2007
Cévnaté rostliny Carex pendula ostřice převislá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Juglans regia ořešák královský -- -- -- GL 2011
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2003

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.