Hřešický potok

L.RA.08
Localisation: 50.232849N 13.855824E
Area: 37.475 ha
Category: Wetlands of local importance
Reason protection: Am
Altitude: 300 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.385 ha 1.03 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.005 ha 0.01 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.305 ha 0.81 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.299 ha 0.8 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.133 ha 0.35 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.378 ha 22.36 3.85

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Heracleum mantegazzianum bolševník velkolepý -- -- -- BL1 2016
Cévnaté rostliny Echinops sphaerocephalus bělotrn kulatohlavý -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Symphytum bohemicum kostival český Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Galinsoga parviflora pěťour maloúborný -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Rhus hirta škumpa orobincová -- -- -- BL2 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.