Pod Zakletým (Rajtrbach)

L.RK.02
Localisation: 50.23537N 16.435608E
Area: 1.313 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Reason protection: B
Altitude: 825 - 841 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.105 ha 7.97 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.419 ha 31.88 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ctenicera virens -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Sclerophaedon carniolicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum squarrosum rašeliník kostrbatý -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum subnitens rašeliník lesklý -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2009
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2009
Cévnaté rostliny Pinguicula vulgaris tučnice obecná Silně ohrožený -- -- -- 2011
Mechorosty Philonotis tomentella vlahovka štíhlá -- -- Zranitelný (VU) -- 2009

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.