Rašeliniště pod Pětirozcestím

L.RK.03
Localisation: 50.2451N 16.434291E
Area: 2.260 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: KE, B
Altitude: 932 - 970 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.560 ha 24.77 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.597 ha 26.41 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aplotarsus incanus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Buprestis rustica -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Chaetocnema sahlbergii -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Eubria palustris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2011
Brouci Helophorus arvernicus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Hypnoidus riparius -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Luperus viridipennis -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Brouci Notaris aterrima -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Pterostichus rufitarsis cordatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Sclerophaedon carniolicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2011
Motýli Lasiommata maera okáč ječmínkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Erebia ligea okáč černohnědý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.