V Koutě

L.RK.20
Localisation: 50.300907N 16.325048E
Area: 5.087 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: PLA
Reason protection: O , B
Altitude: 713 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.441 ha 28.32 1.77
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.314 ha 25.84 3.05
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.004 ha 0.08 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.