Chropotínský háj

L.RK.27
Localisation: 50.224314N 16.06098E
Area: 23.838 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NR
Reason protection: B
Altitude: 254 - 281 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 14.834 ha 62.23 1.5
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.001 ha -- 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.221 ha 0.93 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.276 ha 1.16 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.055 ha 0.23 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.218 ha 0.91 1.11
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.867 ha 7.83 1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.711 ha 2.98 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2014
Ploštice Eurydema ornata kněžice zdobená -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Ficedula albicollis lejsek bělokrký -- BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Equisetum hyemale přeslička zimní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
Cévnaté rostliny Veronica opaca rozrazil matný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Veronica agrestis rozrazil polní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2018
Cévnaté rostliny Arum maculatum árón plamatý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.