Jezírka

L.SM.04
Localisation: 50.559822N 15.155441E
Area: 10.421 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: PLA
Reason protection: B
Altitude: 324 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.121 ha 29.95 2.99
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.014 ha 0.13 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 1.156 ha 11.1 2
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.003 ha 0.02 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.303 ha 12.5 1
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.003 ha 0.03 2
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 0.059 ha 0.57 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.375 ha 13.19 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.280 ha 12.28 2

List of species of conservation finding database

First 1 2 Showing: 15 - 16 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.