Mechové jezírko

L.SM.08
Localisation: 50.736682N 15.54229E
Area: 12.720 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: mountain lake
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: KE, Br
Altitude: 818 - 950 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.622 ha 4.89 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.186 ha 1.46 1

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.