Upolíny v Pasekách

L.SM.15
Localisation: 50.735045N 15.395438E
Area: 3.668 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: B
Altitude: 700 - 741 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.076 ha 2.06 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.052 ha 1.41 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 1.624 ha 44.28 1.12
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.030 ha 0.81 1
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 0.632 ha 17.22 1.63

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Telekia speciosa kolotočník ozdobný -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2019
First 1 2 Showing: 15 - 17 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.