Chvalšovické pastviny

L.ST.02
Localisation: 49.13952N 13.747536E
Area: 8.841 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 663 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 1.332 ha 15.06 2.11
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.255 ha 2.89 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.