Novokrtský rybník

L.ST.10
Localisation: 49.303163N 13.855119E
Area: 16.715 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond
Reason protection: B
Altitude: 437 - 447 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.041 ha 0.24 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.064 ha 0.38 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.027 ha 6.14 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.282 ha 1.69 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 2.930 ha 17.53 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.881 ha 11.25 2.01
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.750 ha 4.48 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Bromus secalinus sveřep stoklasa -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Chroicocephalus ridibundus racek chechtavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.