Třeměšské rybníky

L.SU.06
Localisation: 49.94908N 16.990543E
Area: 7.337 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
Reason protection: Am
Altitude: 307 - 310 m
Show location on map
Wetland’s figure

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Porzana pusilla chřástal nejmenší -- BD I -- -- 2012
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Bombycilla garrulus brkoslav severní Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2019
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Anas crecca čírka obecná Ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 74 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.