Třeměšské rybníky

L.SU.06
Localisation: 49.94908N 16.990543E
Area: 7.337 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
Reason protection: Am
Altitude: 307 - 310 m
Show location on map
Wetland’s figure

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2011
Ptáci Anthus pratensis linduška luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ptáci Lullula arborea skřivan lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2011
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Porzana pusilla chřástal nejmenší -- BD I -- -- 2012
Ptáci Falco subbuteo ostříž lesní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Merops apiaster vlha pestrá Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Anas clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 74 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.