Zeman

L.TA.09
Localisation: 49.520744N 14.494206E
Area: 2.458 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 644 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.458 ha 18.65 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.602 ha 24.49 2.5
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.056 ha 2.27 2.5
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.024 ha 0.99 2.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ploštice Corixa dentipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Utricularia australis bublinatka jižní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Měkkýši Musculium lacustre okrouhlice rybničná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2001
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- -- -- 2001
Vážky Sympetrum striolatum vážka žíhaná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Vážky Coenagrion hastulatum šidélko kopovité -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Vážky Sympecma fusca šídlatka hnědá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Vážky Lestes dryas šídlatka tmavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2008

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.