Josafatské údolí

L.TA.10
Localisation: 49.402547N 14.900155E
Area: 20.475 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond
Reason protection: Z , KE, B
Altitude: 515 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.499 ha 2.44 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.040 ha 0.2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.423 ha 2.07 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.035 ha 0.17 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.690 ha 3.37 1.06
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.400 ha 1.96 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.025 ha 5.01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.786 ha 3.84 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.041 ha 0.2 1.61
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.423 ha 2.07 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.