Komárovské močály

L.TA.16
Localisation: 49.231523N 14.599064E
Area: 415.017 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
Reason protection: Z , B
Altitude: 420 - 437 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.869 ha 0.21 2.42
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.498 ha 0.12 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.406 ha 0.1 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.234 ha 0.06 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.027 ha 0.01 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 43.401 ha 10.46 2.48
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 39.583 ha 9.54 2.69
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.229 ha 0.06 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.304 ha 0.07 1.92
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 1.769 ha 0.43 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.272 ha 1.27 2.13
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 100.390 ha 24.19 2.55
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 4.056 ha 0.98 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.365 ha 1.05 2.31
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.001 ha -- 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus elongatulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cerapheles terminatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Ampedus sanguinolentus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donacia obscura -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donacia versicolorea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Donaciella cinerea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Barbarea stricta barborka přitisklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2002
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2011
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Isolepis setacea bezosetka štětinovitá -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carduus nutans bodlák nicí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 138 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.