Ostrůvek u Českého lesa (Ostrůvek)

L.TC.06
Localisation: 49.765651N 12.459545E
Area: 4.962 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NR
Reason protection: KE
Altitude: 745 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.001 ha 0.01 1
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.975 ha 59.97 1
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.207 ha 4.18 2.5

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.