Blatná hráz

L.TR.03
Localisation: 49.156405N 15.730147E
Area: 16.333 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: NR
Reason protection: B
Altitude: 550 - 634 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.126 ha 0.77 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.028 ha 0.17 3
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.155 ha 0.95 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.127 ha 0.78 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.660 ha 4.04 3.1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.311 ha 20.27 2.29

List of species of conservation finding database

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.