U lusthausu

L.TR.07
Localisation: 48.98763N 15.767645E
Area: 2.829 ha
Category: Wetlands of local importance
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: B
Altitude: 444 - 453 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.398 ha 14.05 2.46
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.386 ha 13.66 2.95

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2014
Motýli Furcula bicuspis hranostajník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2014
Mnohonožky Cylindroiulus luridus oblanka velká -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2014
Motýli Boloria euphrosyne perleťovec fialkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Scolopax rusticola sluka lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dryobates minor strakapoud malý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Populus × canadensis topol kanadský -- -- -- BL2 2012
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.