Záhumenice

L.UH.03
Localisation: 48.894743N 17.683741E
Area: 22.792 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 413 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 4.497 ha 19.73 4
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.702 ha 7.47 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.524 ha 2.3 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 1.443 ha 6.33 1.28
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.566 ha 6.87 3.36
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.427 ha 15.04 2
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 5.299 ha 23.25 1.17

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Quercus dalechampii dub žlutavý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Ophioglossum vulgatum hadí jazyk obecný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Traunsteinera globosa hlavinka horská Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Lathyrus pannonicus subsp. pannonicus hrachor panonský pravý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Lathyrus latifolius hrachor širolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Trifolium rubens jetel červenavý -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Geranium sanguineum kakost krvavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Iris graminea kosatec trávovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Thesium linophyllon lněnka lnolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Carex ornithopoda ostřice ptačí nožka Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 34 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.