Niva Olšového potoka

L.UL.04
Localisation: 50.814099N 14.003075E
Area: 26.573 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, PLA, SPA, NR
Altitude: 445 - 450 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.2 Horské trojštětové louky 6520 Horské sečené louky 4.273 ha 16.08 1.02
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.107 ha 0.4 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.946 ha 3.56 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 9.277 ha 34.91 1.21
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.181 ha 27.02 1.5

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Aneugmenus temporalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Dvoukřídlí Clytocerus rivosus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Ploštice Acompus rufipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Motýli Olethreutes arcuella -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Ploštice Elasmostethus minor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Dvoukřídlí Tonnoiriella nigricauda -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2009
Blanokřídlí Dolerus uliginosus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Blanokřídlí Tenthredo procera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Blanokřídlí Xiphydria prolongata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Blanokřídlí Tenthredo distinguenda -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2009
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2009
Motýli Aporia crataegi bělásek ovocný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Cévnaté rostliny Centaurea phrygia chrpa třepenitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Crex crex chřástal polní Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2012
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 38 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.