Pramenná oblast Hrušová

L.UO.15
Localisation: 49.914362N 16.207E
Area: 48.326 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
Reason protection: B , E , KE, Am
Altitude: 289 - 293 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.001 ha -- 3
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 9.097 ha 18.82 3.7
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 3.904 ha 8.08 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.989 ha 2.05 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.377 ha 11.13 1.49
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 23.454 ha 48.53 2.44
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.006 ha 0.01 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Polyommatus amandus modrásek ušlechtilý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Pernis apivorus včelojed lesní Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.