Slatina u trati

L.UO.27
Localisation: 49.990396N 16.146854E
Area: 21.870 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
Reason protection: B
Altitude: 262 - 271 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.742 ha 3.39 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.850 ha 17.6 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 5.029 ha 23 3

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.