Člupecké údolí

L.UO.29
Localisation: 49.896327N 16.359826E
Area: 8.311 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
Reason protection: B
Altitude: 417 - 500 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.003 ha 0.04 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.914 ha 10.99 3.2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.308 ha 3.7 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.834 ha 10.03 2.15
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.200 ha 2.41 2.78
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.023 ha 0.27 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.535 ha 6.44 2.19

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Ryby a mihule Cottus gobio vranka obecná Ohrožený HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2016

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.