Rožnovská Bečva

L.VS.09
Localisation: 49.435451N 18.245063E
Area: 342.665 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: O , I
Altitude: 287 - 850 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 40.089 ha 11.7 3.63
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.274 ha 0.08 2.04
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.012 ha -- 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 11.292 ha 3.3 2.01
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.572 ha 1.04 1.86
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.390 ha 0.11 2
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.034 ha 0.01 3
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.084 ha 0.02 1.36
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 1.709 ha 0.5 1.14
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.347 ha 0.39 1.38
M1.4 Říční rákosiny -- -- 4.886 ha 1.43 2.26
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.239 ha 0.07 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.452 ha 0.13 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.837 ha 0.83 2.45
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 2.943 ha 0.86 2
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Cytisus scoparius janovec metlatý -- -- -- BL2 2021
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2021
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Cévnaté rostliny Doronicum austriacum kamzičník rakouský Ohrožený -- -- -- 2015
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2019
Cévnaté rostliny Polystichum braunii kapradina Braunova Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2015
Ryby a mihule Carassius gibelio karas stříbřitý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2020
Vážky Onychogomphus forcipatus klínatka vidlitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Valeriana simplicifolia kozlík celolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2013
Cévnaté rostliny Scrophularia scopolii krtičník žláznatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 109 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.