Svahová prameniště v Kobelném, u vleku a parkoviště

L.VS.111
Localisation: 49.348494N 17.904051E
Area: 8.321 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
Reason protection: B
Altitude: 485 - 518 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.108 ha 1.3 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.600 ha 19.22 2.09
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.005 ha 0.06 2.15
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.782 ha 9.39 2.42
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.058 ha 0.7 4
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.098 ha 13.2 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.291 ha 15.52 1.23
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.715 ha 8.59 3.76

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2020
Cévnaté rostliny Lycopodium clavatum plavuň vidlačka -- HD V -- -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Obojživelníci Triturus cristatus čolek velký Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.