Svahové prameniště u Šťastných

L.VS.112
Localisation: 49.34574N 17.918503E
Area: 2.455 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
Reason protection: B
Altitude: 476 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.480 ha 19.53 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.090 ha 3.65 4
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 1.294 ha 52.7 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.