Prameniště pod chatovištěm

L.VS.114
Localisation: 49.342551N 17.940787E
Area: 3.414 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI
Reason protection: B
Altitude: 400 - 484 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.169 ha 34.25 1.59
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.390 ha 11.42 2
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.390 ha 11.42 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.