Meandry Semetínského potoka

L.VS.115
Localisation: 49.329787N 17.9222E
Area: 8.463 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI
Reason protection: B
Altitude: 439 - 461 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.507 ha 5.99 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.204 ha 14.23 1.62
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.253 ha 2.99 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.915 ha 10.81 3.45
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.623 ha 30.99 1.84

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.