Svahové prameniště Vichury

L.VS.118
Localisation: 49.453635N 18.017267E
Area: 3.421 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
Reason protection: B
Altitude: 431 - 474 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.094 ha 2.74 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.153 ha 62.95 3.75
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.184 ha 5.37 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.256 ha 7.49 3.73

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.