Rákosina u Hájovského potoka

L.VS.121
Localisation: 49.463324N 17.846511E
Area: 52.220 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: reedswamp, sedge marshes
Reason protection: O
Altitude: 298 - 416 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.243 ha 2.38 2.62
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.291 ha 4.39 1.87
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.187 ha 0.36 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 26.772 ha 51.27 2.28

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.