Mokřad Ježovec

L.VS.126
Localisation: 49.451938N 18.262238E
Area: 2.492 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: B
Altitude: 550 - 575 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.230 ha 9.21 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.918 ha 36.84 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.692 ha 27.75 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.166 ha 6.65 2.7

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.