Prameniště pod Ježovcem

L.VS.127
Localisation: 49.451104N 18.268614E
Area: 4.476 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: B
Altitude: 536 - 536 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.268 ha 5.99 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.163 ha 48.33 1.28
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.039 ha 0.87 2.22
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.733 ha 16.38 2.17

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Melitaea athalia hnědásek jitrocelový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Melitaea cinxia hnědásek kostkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Iphiclides podalirius otakárek ovocný Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Boloria selene perleťovec dvanáctitečný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Motýli Zygaena purpuralis vřetenuška mateřídoušková -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.