Tůně pod Vsackým Cábem

L.VS.136
Localisation: 49.369942N 18.087428E
Area: 5.672 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 750 - 842 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.704 ha 47.68 1.59
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.309 ha 5.44 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.