Šerhovny

L.VS.144
Localisation: 49.382624N 18.179449E
Area: 1.700 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: B
Altitude: 750 - 878 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.030 ha 1.79 4
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.026 ha 1.53 2.46
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.207 ha 12.2 2.01
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.274 ha 16.09 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.106 ha 6.21 2
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.307 ha 18.06 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.