Štědroňov

L.VS.145
Localisation: 49.246844N 18.054521E
Area: 11.150 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: B
Altitude: 536 - 650 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M5 Devětsilové lemy horských potoků 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.005 ha 0.05 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.448 ha 12.98 2
T4.2 Mezofilní bylinné lemy -- -- 0.001 ha 0.01 2.2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.369 ha 30.22 3.9
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.840 ha 7.53 3.29
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.041 ha 0.37 1.8
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.027 ha 0.24 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.396 ha 3.55 2.52
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.018 ha 0.16 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2015
Cévnaté rostliny Equisetum telmateia přeslička největší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.