Rybníček Provazné

L.VS.44
Localisation: 49.313647N 18.156334E
Area: 0.828 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 500 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.184 ha 22.24 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.084 ha 10.09 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.026 ha 3.18 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.057 ha 6.93 4
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.053 ha 6.35 2

List of species of conservation finding database

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.