Tůně za kravínem

L.VS.48
Localisation: 49.372093N 17.95029E
Area: 0.815 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI
Reason protection: Am
Altitude: 350 - 350 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.543 ha 66.61 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.123 ha 15.1 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.136 ha 16.65 4

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.