Prameniště Miloňov u turistické stezky

L.VS.83
Localisation: 49.371944N 18.32098E
Area: 0.698 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
The degree of protection: SCI, PLA
Reason protection: B
Altitude: 650 - 700 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.056 ha 8.04 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.358 ha 51.28 4
T2.3A Podhorské a horské smilkové trávníky s rozptýlenými porosty jalovce obecného (Juniperus communis) 5130 Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.009 ha 1.22 1
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.037 ha 5.35 3.56

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.