Mokřadní louka Slovačice

L.VS.90
Localisation: 49.286999N 18.094396E
Area: 1.076 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: B
Altitude: 550 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.292 ha 27.18 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.177 ha 16.49 2
L3.3B Typické karpatské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.200 ha 18.55 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.160 ha 14.9 2

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.