Mokřadní louka a prameniště Veřečné

L.VS.91
Localisation: 49.277212N 18.044597E
Area: 13.721 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, SPA
Reason protection: B
Altitude: 475 - 550 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.166 ha 1.21 2
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.408 ha 10.26 2.14
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.182 ha 45.06 2.09
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.602 ha 4.39 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.736 ha 5.36 1.68
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.114 ha 0.83 2
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.115 ha 0.84 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.449 ha 10.56 2.57
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.024 ha 7.46 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Epipactis palustris kruštík bahenní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Carex flava ostřice rusá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis subsp. majalis prstnatec májový pravý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Cévnaté rostliny Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.