Mokřadní louky u Pozděchůvky

L.VS.94
Localisation: 49.225852N 17.962806E
Area: 1.090 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
Reason protection: B
Altitude: 515 - 528 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.088 ha 8.05 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.233 ha 21.37 3.99
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.070 ha 6.41 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.408 ha 37.4 3

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.