Mokřady pod Mužíkovem

L.VS.97
Localisation: 49.227974N 18.028635E
Area: 6.675 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
Reason protection: B
Altitude: 420 - 476 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.073 ha 1.1 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.340 ha 20.07 1.89
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 1.381 ha 20.69 3.02
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.012 ha 0.18 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.524 ha 7.85 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.362 ha 5.42 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 0.233 ha 3.48 2
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.396 ha 20.92 1.29

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.