Červený rybníček

L.ZN.05
Localisation: 48.861765N 16.025793E
Area: 0.618 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: NM
Reason protection: Am
Altitude: 300 - 303 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.004 ha 0.57 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.007 ha 1.14 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica sp. -- Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Stenurella septempunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Korýši Triops cancriformis listonoh letní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Rana dalmatina skokan štíhlý Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2016
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Obojživelníci Triturus carnifex čolek dravý Kriticky ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2018
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Korýši Streptocephalus torvicornis žábronožka divorohá Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Korýši Chirocephalus carnuntanus žábronožka panonská Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.