Miroslavský rybník

L.ZN.11
Localisation: 48.936348N 16.349313E
Area: 34.269 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: fishpond
Reason protection: O
Altitude: 213 - 222 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.109 ha 0.32 2.5
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18.214 ha 53.15 2.61
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 2.399 ha 7 3.49

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Anser sp. -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2008
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Philomachus pugnax jespák bojovný -- -- -- -- 2008
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2008
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2009
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2008
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2008
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.