Rakšické louky

L.ZN.14
Localisation: 49.018224N 16.3219E
Area: 78.761 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI
Reason protection: O , B
Altitude: 245 - 265 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 9.678 ha 12.29 2.66
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.615 ha 3.32 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.938 ha 1.19 2.65
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 15.453 ha 19.62 1.55
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 4.211 ha 5.35 1.09
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.871 ha 1.11 2.48
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.253 ha 0.32 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 28.544 ha 36.24 2.37

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Amara tricuspidata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Ampedus elegantulus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Bembidion neresheimeri -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Chaetopteroplia segetum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Agabus striolatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Gyrinus paykulli -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Brouci Hydrochus megaphallus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Brouci Oedemera croceicollis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Brouci Oodes gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Cévnaté rostliny Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis bahnička jednoplevá pravá -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Botaurus stellaris bukač velký Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 87 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.