Tůň v kaolínce u Únavova

L.ZN.24
Localisation: 48.887681N 16.052363E
Area: 4.097 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 309 - 315 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 2.440 ha 59.56 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.287 ha 7.01 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bembidion laticolle -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Hydrochus ignicollis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pelochares versicolor -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydrovatus cuspidatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Georissus crenulatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Cylindera arenaria viennensis -- Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Bidessus unistriatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Bembidion pygmaeum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 43 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.