Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.112 ha 0.14 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.299 ha 0.37 2.46
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.024 ha 0.03 2.5
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.005 ha 0.01 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.866 ha 1.08 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.550 ha 1.93 2
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (<i>Ribes alpinum</i>) -- -- 0.001 ha -- 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (<i>Genista pilosa</i>) -- -- 0.017 ha 0.02 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.914 ha 2.39 1.24
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.011 ha 0.01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.271 ha 0.34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.012 ha 0.01 4
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.143 ha 0.18 1.05
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.019 ha 0.02 1
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 23.252 ha 29.01 1.94
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Barypeithes albinae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Bagous glabrirostris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2016
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 105 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.